18.8.2009

Sanomalehti Karjalainen kirjoittaa plagioinnista

Marraskuussa 2008 Sunnuntaisuomalaisessa - joka siis sisältyy sunnuntaisin Karjalaiseen - julkaistiin artikkeli nimeltä Pääaine plagiarismi. Terhi Nevalaisen kirjoittama teksti käsitteli pääasiassa opiskelijoiden tekemää plagiointia, jonka todettiin lisääntyneen useimmissa korkeakouluissa.

Helmikuussa 2009 Karjalaisessa ilmestyi toimittaja Matti Siippaisen kirjoittama artikkeli, jossa todettiin - Joensuun yliopiston edustajan sanoin - plagioinnin olevan Joensuun yliopistossa erittäin harvinaista. (Artikkeli oli otsikoitu: "Joensuun yliopisto Neuvottelukunta ratkoo vilpit ja herättelee hyville tavoille.")

Elokuussa 2009 (la 7.8.2009) Karjalainen palaa plagiointiteemaan lehden etusivulla esitellyllä artikkelilla. Etusivun suuren kuvan suurennuslasiin on sisällytty otsikko Varkaissa toisen verkolla. Lehden sivulla 5 julkaistu juttu on otsikoitu: Opinnäytetyö - vai varkaus? Nyt Karjalaisen näkökulma plagiointiin on helmikuun jälkeen vaihtunut. Plagiointia on nyt paljon myös Joensuun yliopistossa!

Artikkelin kirjoittaja Mikko Kiiski alkaa tekstinsä plagioinnin määrittelyllä, joka on plagiointia käsittelevään kirjallisuuteen verrattuna vähintäänkin "erikoinen". Toimittaja siteeraa Joensuun yliopiston filosofian professori Seppo Sajamaa näin: "Plagiointi on kirjoittajan tietoinen yritys synnyttää lukijassa uskomus, että tekstin kirjoittaja on tekstin ilmaisemien ideoiden keksijä". Tällaista plagioinnin määritelmää suomalaisesta tai kansainvälisestä kirjallisuudesta ei löydy. Plagiointi on luvatonta lainaamista ja se määritelty toisen kirjoittaman tekstin esittämiseksi omissa nimissään. (ks. tarkemmin blogikirjoitukseni 20.2.2009 tai määrittelyt sivuilta www.plagiarismi.fi)

Joensuun yliopistossa ei ole eettistä ohjeistusta, ja eettinen neuvottelukunta on todennut yhteensä vain yhden plagiointitapauksen (ulkomaalainen opiskelija plagioi tekstiä graduunsa). Mikäli Joensuun yliopistossa noudatetaan Sajaman esittämää määrittelyä, opiskelijat voivat huoletta palauttaa kopioituja tehtäviä ja tekstejä ja mikäli opettaja rohkenee asiaa tiedustella, opiskelija voi vastata vain: "No hups, ihanko totta, en oo kyllä ikinä kuullutkaan...".

Joensuun yliopisto ja Kuopion yliopisto yhdistyvät Itä-Suomen yliopistoksi. Kun Joensuussa eettisiä ohjeita ei ole niin Kuopion yliopistossa noudatetaan sekä henkilökuntaa että opiskelijoita sitovaa eettistä ohjeistusta: Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet. Eettiset ohjeet velvoittavat kunkin yliopistoyhteisön jäsenen tunnistamaan plagioinnin. Opiskelijan odotetaan toimivan niin, että opiskeluun liittyvät tuotokset ovat kunkin opiskelijan itse laatimia, ja että opiskelija ilmoittaa käyttämänsä lähteet aina eikä ota omiin nimiinsä esimerkiksi Internetistä saatavaa tietoa.

Onpa mielenkiintoista seurata miten uusi Itä-Suomen yliopisto alkaa suhtautua plagiointitapauksiin.