6.1.2010

Korruptiota korkeakoulussa?

Blogissani on linkki tietokantaan Higher Education Corruption Monitor, jonne on koottu eri maissa julkaistuja lehtiartikkeleita korkeakoulumaailman "rappiosta".

Mitä korruptio sitten on? Kielitoimiston sanakirja määrittelee korruption näin:
"korruptio, moraalin yleinen rappeutuminen, vars. lahjottavuus, lahjonta, lahjomisjärjestelmä. Virkakoneistossa vallitseva korruptio."

Keskusrikospoliisin julkaisussa Korruptiotilannekuva 2009 todetaan sivulla 3: "Erääksi korruption ongelmallisimmista muodoista on Suomessa pitkään koettu keskinäisiä palveluksia ilman (välitöntä) rahallista korvausta vaihtavat ”hyvä veli” -verkostot. Verkostot merkitsevät, ettei päätöksiä aina tehdä asiaperustein eli päätöksenteossa ei välttämättä noudateta kaikkia lain vaatimuksia eikä se ole luotettavaa tai ennustettavaa."

Transparency Finland määrittele korruption näin: "Korruptio on vastuullisen aseman väärinkäyttöä oman edun tavoittelemiseksi. Korruptioon liittyy kolme tahoa: henkilö vastuullisessa asemassa, vastuun uskoneet ihmiset sekä lahjoja. Henkilö vastuullisessa asemassa voi olla esimerkiksi poliitikko, virkamies tai yritysjohtaja."

Euroopan komission julkaisemassa kyselytutkimuksessa The attitudes of Europeans towards corruption 27 prosenttia suomalaisista vastaajista piti korruptiota vakavana ongelmana Suomessa, luku oli Euroopan maista toiseksi pienin. Kolmasosa vastaajista uskoi, että korruptiota esiintyy kaikilla hallinnon tasoilla (kuntatasolla, 33%, aluetasolla, 30%, valtion hallinnon tasolla 36%). Tässä vuoden 2007 tilannetta kuvaavassa kyselyssä suomalaisten luottamus hallintoa kohtaan oli kasvanut vuoden 2005 tuloksiin verrattuna. Vuonna 2005 40% suomalaisista uskoi että valtion tasolla esiintyy korruptiota.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti