10.1.2010

Tieteellisen vilpin käsittelyä Suomessa

Blogini lukijat huomasivat varmaan tekstissäni Fusk och plagiering kommentin, jossa Liisa Räsänen esitteli tieteellistä vilppiä käsittelevät kotisivunsa LiisaRäsänen.info. Linkitin sivut myös Plagiarismi.fi -sivuston kohtaan Tieteellinen vilppi ja esittelenpä sivuston nyt täällä blogissakin sivujen ylläpitäjän omin sanoin, näin Liisa toteaa kirjoituksessaan Salaa ja vähättele – suomalaista suhtautumista tutkimusvilppiin 4.12.2007:

"Yrittäessani saada hyvän tieteellisen käytännon loukkausepäilyn tutkituksi olen törmännyt ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Laitan internettiin kopioita kanteluista ja valituksista eri tahoille, jotta lukijat voivat ihmetellä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden sisältöä, virkamiesten ratkaisuja ja niiden perusteluja sekä viisastua kokemuksistani. Tällaiset asiakirjat eivät ole salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Lisäksi vielä, faktoihin perustuva arvostelu henkilön toiminnasta julkisessa tehtävässä tai tieteessä ei ole kunnianloukkausta (Laki rikoslain muuttamisesta 531/2000)."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti