24.3.2012

Kyseessä olikin virheellinen päätös: Poliisipomon plagiaattitapaus ratkaistu

Anonyymi lukijani lähetti viestin, joka johdattaa lukemaan Turun yliopiston johtokunnan 28.2.2012 pidetyn kokouksen 2A/2012 pöytäkirjaa. Kannattaa lukea, ehdottomasti!

Pöytäkirja kertoo taas yhden - yllättävän - tavan ratkaista ongelma, joka seuraa siitä että opintosuorituksessa on plagioitu jonkun toisen henkilön  aiemmin kirjoittamaa ja julkaisemaa tekstiä. Kyse on tapauksesta, joka oli paljastunut Turun yliopistossa kesällä 2009 - jonka Iltalehti julkaisi alkuvuodesta 2011 - johon Iltalehti palasi joulukuussa 2011 - jolloin tapauksen todettiin menevän vihdoin oikeuteen 2,5 vuotta plagioinnin toteamisen jälkeen. (ks. tekstini 27.12.2011"Poliisipomon" lisensiaattitutkinto korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi).

Turun yliopiston johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan (28.2.2012) kohdassa 11 (tässä linkki pöytäkirjaan uudelleen).

Asianosainen on  23.2.2012 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että:
 1. johtokunta poistaa tiedekuntaneuvoston 23.6.2009 tekemän lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen
 2. dekaani poistaa 23.6.2009 asianosaiselle myönnetyn oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon.
Perusteluna pyynnöille on se, että lisensiaatintyö ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä.

Johtokunnan pöytäkirjassa todetaan, että Turun yliopiston johtokunta oli käsitellyt kyseistä lisensiaatintutkimusta kaksi kertaa vuoden 2010 loppupuolella siinä todetun plagioinnin takia. Plagiointia koskeva materiaali oli jaettu johtokunnalle tämän kokouksen esityslistan oheismateriaalina.

Johtokunta oli kokouksessaan 8.12.2010 päättänyt pyytää korkeimmalta hallinto-oikeudelta kyseisen lisensiaatintutkimuksen ja sen perusteella annetun lisensiaatin tutkinnon myöntämistä koskevien päätösten purkamista  perusteluinaan "oikeusturvasyyt" ja "tapauksen
ennakkoratkaisumaisuus".

Toisin kävi.
Ensinnäkin päätösten purkamista lähdettiin hakemaan vasta yli vuotta myöhemmin (kun Iltalehti otti asian uudelleen esille). Toiseksi, asianosaisen sanotaan olleen yhteydessä tiedekuntaan keväällä 2011 (hmmm...) ja lähettäneen helmikuussa 2012 pyynnön poistaa lisensiaattityön hyväksymispäätös ja lisensiaatintutkinnon myöntämispäätös (hmmm...) No sittenpä tiedekunta ei hakenutkaan hallintopäätösten purkamista (aikaa päätöksestä hakea päätösten purkamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta oli kulunut yksi vuosi ja yli kaksi kuukautta päälle) vaan Turun yliopiston johtokunta päätti, että kyseessähän olikin vain asiavirhe. Nyt asia on korjattu ja lisensiaatintutkinto on peruttu asiavirheenä.

Perustelut ovat tällaiset:

"(...) tapauksessa sovellettavana asiavirheen korjaamisperusteena on selvästi virheellinen selvitys.
Virheellisyyden on oikeuskirjallisuudessa katsottu voivan aiheutua päätöksen perusteena olleista tiedoista tai selvityksistä, jotka sittemmin todetaan selvästi riittämättömiksi tai selvästi paikkansa
pitämättömiksi. Asianomaisen omalla menettelyllä viitataan ”niihin tilanteisiin, joissa on kysymys asianosaisen vilpillisestä menettelystä tai vakavasta laiminlyönnistä” (HE 72/2002, vp s. 105).

Perusteluja pyöritellään vielä monelta kantilta - käykäähän lukemassa. Hauskin kohta perusteluissa on se, kun todetaan, että tällainen asian käsittely asivirheenä on perusteltua, koska hallintokäsittely on kestänyt jo 2,5 vuotta.

Päätös: Johtokunta päätti poistaa lisensiaatintutkimusta koskevan hyväksymispäätöksen.

                                         - mie kyllä lähen lukemaan lakia -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti