29.2.2012

Plagioinnista Nelosen uutisissa


Helsingin yliopiston suunnitelma ottaa (vihdoin) käyttöön plagioinnintunnistusjärjestelmä ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen, kun Nelosen uutiset selvensi asiaa 27.2. uutislähetyksessään.

Edellisessä blogitekstissäni viittasin blogitekstiin, jossa plagioinnin lisääntyminen kiellettiin, mutta nyt saatiinkin toisenlainen näkökulma asiaan. Uutisiin haastatellut toteavat plagioinnin lisääntyneen niin, että sitä tulee vastaan jopa viikoittain. Kun nyt plagioinnin todettiin lisääntyneen, niin samalla plagioijat tunnistettiin: asialla ovat (tietysti) muualta Suomeen tulleet opiskelijat, ts. ulkomaalaiset. Onko lopputulema siis, että suomalaiset eivät edelleenkään plagioi?1 kommentti:

 1. Hei! Kiitos tästä foorumista!

  Helsingin yliopiston lisäksi PT-järjestelmää on vuonna 2012 ottamassa käyttöön ainakin Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Lapin yliopisto ja loppuvuodesta isompana teknillisten korkeakoulujen yhteishankkeena Aalto, LTY, TTY, VY ja näiden kimpassa UEF. Näiden hankintojen myötä n. 84 % Suomen yliopistojen opiskelijoista pääsee 2012/13 sähkoisen PT-seurannan piiriin. Kun OY ja ÅA ovat jo valmiiksi PT-järjestelmän käyttäjiä, on peitto ensi vuonna jo 97% yliopistotoiminnasta.
  Siis teknisessä katsannossa. Avoin kysymys vielä on, miten hyvin järjestelmät saadaan nivotuksi opetuksen ja ohjauksen prosesseihin ja miten vahvaa asiakasohjaus kyetään vertailutietokantojen kehittämiseen saamaan.

  Pilotointi vie vie aikaa, mutta se on tarpeellista ja hyödyllistä plagiarismia koskevan keskustelun virittämiseksi. Ongelma pitää julkisesti tunnustaa, jotta sitä voidaan käsitellä ja sen plagiarismin käsittelyyn voidaan luoda legitiimit pelisäännöt. Tällä hetkellä ei plagiarismiongelmalla ole aivan selkeää omistajaa. Useimmin se ankkuroidaan opetuksen ja tutkimuksen laadunhallintaan, mutta kiinnityspintoja on myös monia muita.

  TENK:n ohjeisto, joka on nyt 10 käyttövuoden jälkeen uudistumassa ja täydentymässä, rajautuu "varsinaisen tutkimustoiminnan" eli post doc -vaiheen toimijoiden kohtaamien ongelmien käsittelyyn. Sitä siis ei ole tarkoitettu tutkinto-opintojen vaiheisten ongelmien ratkaisemiseen.

  Tällä palstalla olet pariin otteeseen todennut, että TENKin tilastoima kuva plagiarismitapauksista suomalaisissa korkeakouluissa on empiirisiin havaintoihin nähden kovin siisti. Pohdintaan liittyy näkökulmavirhe. Tämän kaltaisten kysymysten käsittelyssä meillä on 'hajautettu järjestelmä', eli korkeakoulut sisäisesti käsittelevät esiin nousevat ongelmat. Vain niissä tapauksissa, joissa kyse on a) varsinaisesta tutkimustoiminnasta ja b) korkeakoulun/tutkimuslaitoksen sisäinen käsittely ei kykene ongelmaa tyydyttävästi käsittelemään, asia voidaan tuoda TENKin käsittelyyn. TENKin työlistasta plagiaattitapaukset muodostavat yhden, ei kovin suuren, lohkon hyvän tieteellisen tavan rikkomuksista, näin olen tilannetta tulkinnut.

  Me sorvin ääressä istuvat tarvitsisimme perus- ja jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden työnohjaukseen kansallisella tasolla hyväksyttyjä, hyvällä tavalla konkreettisia ohjeita TENKin "Vuorisaarnaa" täydentämään. Ohjeiston pitäisi turvata opiskelijan (ja opettajan) oikeudenmukainen ja tieteenalasta riippumatta tasapuolinen kohtelu vilppiepäilysten käsittelyprosesseissa.

  Tiedon rakenne ja kuvauksen konventiot ovat aika erilaisia eri tieteissä, mutta PT-järjestelmän tunnistusalgoritmit ovat kaikille samat. Tulosnäkymien tasapuolinen tulkinta edellyttäisi, että opettaja tiedostaa, minkälaisessa paradigmassa itse toimii ja mitä se vaikuttaa PT-koneen %-näkymiin arviointiraportissa.

  Turun yliopistossa PT-järjestemäpilotti toteutettiin 1.2.-30.5.2012. Varsinkin aluksi pilotti kiinnosti ja keskustelutti yliopistoyhteisöä ja sen viiteryhmiä laajasti. Muutamia linkkejä TY-intran ulkopuoliseen debattiin: TYL 3.2.2012 http://www.tylkkari.fi/turun-ylioppilaslehti/yliopisto-ottaa-kayttoon-plagiaatintunnistusjarjestelman ), Turun Sanomat 3.2. + 5.2., ei linkissä, YLE1 24.2. http://yle.fi/uutiset/plagiaattikone_paljastaa_vilpit/3282725 , KU 2.3. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2747107/korkeakoulut-alkavat-plagiaattien-jaljittamisen , utuONLINE http://www.utuonline.fi/sisalto/asiantuntija/Plagioinnista_jaa_aina_kiinni.html , jutussa mukana TENK:n varapuheenjohtaja. Lisäksi naapurista ÅA:sta oli Acatiimissa artikkeli http://www.acatiimi.fi/2_2012/02_12_16.php .

  Ystävällisin terveisin T

  VastaaPoista