11.12.2012

Plagiarism Advice 10 vuotta

Plagiointia koskevaa tietoa, koulutusta, neuvontaa ja ohjausta koko koulutussektorille - PlagiarismAdvice -organisaatio on tarjonnut näitä palveluja vuodesta 2002 lähtien. PlagiarismAdvice.org nettisivut uudistuivat 10-vuotisjuhlan kunniaksi.

PlagiarismAdvice.org toimii Britanniassa, mutta nettisivujen kautta tarjoutuvaa materiaalipankkia voidaan hyödyntää ja on hyödynnettykin laajasti eri puolilla maailmaa. Organisaation taustalla on Plagiarism Advisory Service, jossa on edustajia monelta koulutustasolta ja koulutuksen hallinnosta. Keskeistä on ollut yhteistyö Britannian koulutuksen laatua valvovan kansallisen Ofqual-organisaation kanssa. Palvelu perustettiin, kun huomattiin opiskelijoiden tekemien kirjoitelmien olevan lisääntyvässä määrin joko kokonaan tai osittain Internetistä kopioituja. Nyt palvelu on hyvin tunnettu ja käytetty paitsi Britanniassa myös kansainvälisesti. Uudistetuille sivuille on koottu keskeiset dokumentit, joihin plagioinnista kiinnostunut voi tutustua. Ensimmäisessä linkissä kerrotaan AMBeR-projektista, jossa kartoitettiin eri korkeakoulujen käyttämiä sanktioita opiskelijan plagioinnin paljastuttua. Koska tutkimuksessa paljastuivat epäyhtenäiset ja eriarvoiset käytännöt, laadittiin Plagiarism Refence Tariff, jonka avulla plagioinnin seuraukset on yhdenmukaistettu.


Tunnettuja ovat myös kansainväliset plagiarismikonferenssit (vuosina 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012), jotka ovat koonneet runsaan joukon plagiointitutkijoita yhteiselle keskustelufoorumille. Konferenssiesitelmiä on luettavissa jo yli 200 kappaletta, ja esitelmät plagioinnista on teemoiteltu seuraavien otsikoiden alle: Kulttuurinen näkökulma plagiointiin, plagioinnin tunnistamisen teknologia, opiskelijoiden sitouttaminen, instituution lähestymistapa plagiointiin, sosiaaliset näkökulmat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti