8.1.2013

Rangaistukset plagioinnista


Plagiarism Refence Tariff on Britanniassa vuonna 2010 käyttöönotettu kansallisen tason ohjeistus siitä, millaisia seuraamuksia plagioinnista on opiskelijoille. Ohjeistuksen kokosivat Peter Tennant ja Gill Rowell ja julkaisija on PlagiarismAdvice.org. Ohjeistus laadittiin, kun plagiointia koskevissa tutkimuksissa oli paljastunut, että korkeakouluissa oli epäyhtenäisiä ja eriarvoisia käytäntöjä plagiointitilanteissa. Tällä ohjeistuksella plagioinnin seuraukset on yhdenmukaistettu.

Plagioinnin määrä ja laatu arvioidaan pisteytyksillä ja sitten sanktio voidaan määrittää yhteispistemäärän perusteella. Mitä korkeampi pisteluku, sen vakavampi tapaus on kyseessä, ja sen vakavammat ovat myös seuraukset. Kirjoitin tuohon alle siitä, miten pistemäärä rakentuu; mitä otetaan huomioon plagioinnin vakavuutta määriteltäessä. Sanktioita seuraa, kun pistemäärä 280 ylittyy, ja plagioinnin seuraamukset voi katsoa tariffin kakkososan taulukosta. Britanniassa plagioinnista seuraa aina jonkinlainen sanktio, mikäli tekstissä todetaan vähintään kaksi plagioitua lausetta. Toisaalta alle kahden lauseenkin plagiointi on rangaistavaa, jos kyseessä on kyseisen tekstin kannalta keskeinen asia.

Näin plagiointiteko pisteytetään:

Plagiointihistoria:
Ensimmäinen kerta = 100 pistettä
Toinen kerta = 150 pistettä
Kolmas tai useampi kerta = 200 pistettä.
 
Plagioinnin määrä/laajuus:
Alle 5% tekstistä JA vähemmän kuin kaksi lausetta plagioitu = 80 pistettä.
Kuten edellä, mutta keskeisiä asioita plagioitu = 105 pistettä.
 
Tekstistä 5% - 20% on plagioitu, TAI enemmän kuin kaksi lausetta, mutta ei enemmän kuin kaksi (teksti)kappaletta = 105 pistettä.
Kuten edellä, mutta keskeisiä asioita plagioitu = 130 pistettä.
 
Tekstistä 20% - 50% on plagioitu, TAI kolme – viisi (teksti)kappaletta, mutta ei enemmän kuin viisi (teksti)kappaletta = 130 pistettä.
Kuten edellä, mutta keskeisiä asioita plagioitu = 160 pistettä.
 
Tekstistä yli puolet tai enemmän kuin viisi (teksti)kappaletta on plagioitu = 160 pistettä
Arvioitavaksi jätetty teksti on ostettu esseepalvelusta tai varjokirjoittajapalvelusta = 225 pistettä.

Opintojen taso:
Lukio = 70 pistettä
Korkeakoulututkinto = 115 pistettä
Ylempi korkeakoulututkinto/jatko-opinnot = 140 pistettä.
 
Kyseessä olevan suorituksen taso:
Opintoihin kuuluva tehtävä = 30 pistettä
Iso projektityö tai opinnäytetyö = 60 pistettä.
 
Lisäksi:
Näyttö siitä, että opiskelija on yrittänyt peitellä plagiointia muuttamalla sanoja, lauseita tai viittauksia niin, ettei sähköinen plagiaatintunnistin tunnista plagiointia = 40 pistettä.

Sanktiot


Rangaistukset on määritelty erikseen summatiivisille ja formatiivisille teksteille. Jotta plagioinnista seuraa sanktio, niin pisteitä täytyy olla vähintään 280. Tämä pistemäärä kuitenkin täyttyy aina, kun plagiointi todetaan (esim. ensimmäinen kerta 100p, alkuvaiheen opinnot 70p, tavanomainen tehtävä 30p, alle 5% plagioitu, 80p). 
Summatiivisissa töissä (laaja projektityö, opinnäytetyöt) rangaistus kovenee sitä mukaa, kun pistemäärä nousee. Aina kuitenkin annetaan virallinen varoitus, joka kirjataan opiskelijarekisteriin.

Suurimpaan pistemäärään, 560 pistettä tai enemmän - ja sen myötä kovimpiin rangaistuksiin - pääsee esimerkiksi maisteriopinnoissa (140p) kolmannen kerran (200p) plagiointia sisältävää opinnäytetyötekstiä (60p) tarjoava opiskelija, jonka tekstissä on enemmän kuin viisi tekstikappaletta (160p) muualta kopioitua tekstiä. Jos voidaan todeta (esimerkiksi eri vaiheessa palautettujen tekstien perusteella), että opiskelija on tahallisesti yrittänyt peittää plagiointia muuttamalla sanoja, lauseita tai viitteitä, pisteitä tulee lisää (40p). 560 pistettä ylittävä teksti johtaa ankarimpiin rangaistuksiin, kuten erottamiseen ja jopa aiempien suoritusten mitätöimiseen. 

Plagioinnista seuraa aina virallinen varoitus, joka merkitään opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi plagioinnin vakavuuden (pistemäärän) mukaan käytetään seuraavia sanktioita:
-  tehtävä arvioidaan hylätyksi – opiskelija voi tehdä tehtävän uudelleen ilman että aiempi plagiointi vaikuttaa arvosanaan
- tehtävä arvioidaan hylätyksi – tehtävä tulee uusia ja todettu plagiointi laskee uudenkin tehtävän arvosanaa
- tehtävä arvioidaan hylätyksi – ei mahdollisuutta uusia  

- koko moduuli hylätään – kurssit käytävä uudelleen
- uuden suorituksen jälkeen opintokokonaisuuden arvosanaa alennetaan
- erotetaan yliopistosta, mutta suorituksia ei mitätöidä
- erotetaan yliopistosta, ja suoritukset mitätöidään


Tilastoja

Taisin jo joskus aiemmin linkittää tänne blogiin Britannian yliopistojen huijaustilaston. The Telegraph kysyi vuonna 2011 yliopistoilta vilpin ja plagioinnin määrästä, ja tapaukset olivat lisääntyneet 2000-luvulla huomattavasti. Yliopistot ilmoittivat yli 17000 vilppitapausta lukuvuodelta 2009-2010, kyseessä ovat siis vain vakavimmat, viralliseen käsittelyyn edenneet tapaukset (plagiointi, opettajan lahjontayritykset, ostetut tekstit). University cheating league table ilmoittaa eri yliopistojen ilmoittamat vilppitapaukset lukuvuosina 2005-2006 ja 2009-2010.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti