21.11.2014

Plagioitu opetussuunnitelma

Vuosi sitten, 6.11.2013, Tekijänoikeusneuvosto antoi lausunnon tapauksesta, jossa koulutusyrityksen (Helsingin Psykoterapiainstituutti) toteuttaman koulutussuunnitelman teksti oli kopioitu toisen koulutusyrityksen (Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy) koulutussuunnitelmaan. Kyseessä oli ratkaisukeskeisen psykoterapeutin pätevyyteen johtavan koulutuksen sisältö ja toteutussuunnitelmat, jotka Valvira oli hyväksynyt.  Yksi Helsingin Psykoterapiainstituutin kouluttajista oli alkanut tarjota samansisältöistä koulutusta oman yrityksensä kautta. Koulutuksen järjestämiseen liittyviä opettajien pätevyyksiä oli käsitelty mm. MOT-ohjelmassa vuonna 2011, mutta ohjelmassa ei puhuttu opetussuunnitelman sisällön kopioinnista. Ohjelman aikoihin OKM, STM ja Valvira olivat muuttamassa psykoterapeutin koulutusvaatimuksia, ja koulutus on sittemmin siirretty yliopistojen vastuulle, vaikkakin koulutusyritykset pysyvät toteuttajina. Kun Tekijänoikeusneuvosto antoi päätöksensä syksyllä 2013, takana oli asian käsittelyä jo usean vuoden ajan eri tahojen kanssa.

Tekijänoikeusneuvoston käsittelemä teksti liittyy myös korkeakoulutuksen käytäntöihin. Samaa koulutussuunnitelmatekstiä oli julkaistu myös siten, että Siria tarjosi tätä koulutusta yhteistyössä sekä Turun yliopiston että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lausunto on otsikoitu Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin. Päätöksessä todetaan, että hakijalla (HPI) on tekijänoikeus koulutussuunnitelmaan ja vastineenantajan (Siria) julkaisema koulutussuunnitelma on kopio. Lausunnossa on sivuilla 6-13 vertailtu hakijan ja vastineenantajan tekstiä ja todetaan niiden identtisyys. Hakija oli löytänyt 41 tekstikappaletta, jotka olivat identtisiä. Lisäksi vastineenantaja on vain muuttanut joitakin sanoja tai otsikoiden sanamuotoja. Klassinen - tai surkuhupaisa - plagiointi on kyseessä, kun Sirian Valviraan omissa nimissään lähettämässä koulutussuunnitelmassa on kopioitu myös HPI:n koulutussuunnitelman viittaukset nettisivuihin päivämäärineen.

Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että hakijan koulutussuunnitelmassa koulutuksen sisältö on ilmaistu siinä määrin omaperäisesti, että siitä käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä. Voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyes-sään olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Tekijänoikeusneuvosto katsoo edellä esitetyin perusteluin, että hakijan koulutusmateriaalia voidaan pitää tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisena kirjallisena teoksena.

Mikä on tilanne nyt?

Helsingin Psykoterapiainstituutin tarjonnassa on Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus yliopistokoulutuksena. Koulutus pohjautuu edelleen Valviran taannoin hyväksymiin (ja Sirian kopioimiin) suunnitelmiin, mutta se toteutetaan nyt yhteistyössä University of the West of Englandin kanssa.

Siria koulutuskeskuksen sivuilla oleva Psykoterapeutti -linkki esittelee koulutuksen Ratkaisukeskeinen psykoterapia. Sen linkki vie Turun yliopiston Brahea -keskuksen sivuille, joilta kyseistä koulutusta ei löydy. Hakutoiminnolla sivuilta löytyy yhteistyössä Sirian kanssa toteuttu koulutus vuosina 2011-2014Turun ammattikorkeakoulun terveysalan sivuilta ei löydy Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelmaa (60 opintopistettä) tai sen toteutusta vuonna 2011.

2 kommenttia:

  1. Hei, linkki päätökseen on vanhentunut, päätös löytyy täältä: http://minedu.fi/documents/1410845/3902147/Lausunto+2013-19+Tekij%C3%A4noikeus+koulutusmateriaaliin

    VastaaPoista
  2. Hyvä, kiitos! Päivitin tekstin linkit Tekijänoikeusneuvoston lausuntoon.

    VastaaPoista