14.6.2015

Korruptio korkeakoulutuksessa - tarkastelussa Global Corruption Report: Education

Suomessa sanaa korruptio käytetään harvoin, ja vielä harvemmin korkeakoulutuksen yhteydessä. Transparency International -sivustolla julkaistu raportti Global Corruption Report: Education on 448-sivuinen teos, jonka sivut 99-222 käsittelevät korruptiota korkeakoulutuksessa. 
(Kirjoitin tänne blogiin vuonna 2010 korruptiosta, johon plagiointi monissa maissa liitetään.) 

Korkeakoulujen toiminnassa on monia heikkoja kohtia, jotka voivat johtaa toiminnan korruptoitumiseen. Yhtenä tekijänä on nähty korkeakoulujen rahoitusmallien muutos: kun korkeakoulun oletetaan hankkivan itse osan rahoituksestaan, ne ovat myös saaneet valtuudet autonomiaan ja toimintansa itsearviointiin. Aiempi keskusjohtoinen tarkastus- ja arviointitoiminta on väistynyt, ja korkeakoulut valvovat itse toimintaansa. Raportti käsittelee muun muassa seuraavia korruption muotoja korkeakouluissa:

Tutkintotehtaat (Degree Mills)

Raportin sivuilla 126-127 arvioidaan, että vuonna 2011 USA:ssa toimi yli 1000 korkeakoulututkintoja antavaa yritystä, Euroopassa 600 ja globaalisti toimivia tutkintotehtaita vielä 800. Tekaistun tutkinnon ostaneet ovat päätyneet töihin vaikkapa opettajaksi, terveysministeriön syöpäosastolle, CIAn virkailijaksi tai ydinvoimalan työntekijäksi.  Esimerkiksi Colby Nolan sai MBA-tutkinnon vuonna 2004 Trinity Southern Universitystä. Colby on siis kotikissa, ei opiskelija.

Ura korkeakoulussa

Sukulaisten suosiminen (nepotism), ystävien suosiminen pätevyydestä riippumatta (ns. hyvä veli-järjestelmä, cronyism) ja syrjintä valinnoissa (discrimination) ovat korruptoituneita tapoja, jotka aiheuttavat sen, että korkeakouluissa opettajiksi ja tutkijoiksi päätyneet eivät välttämättä ole hakijoista pätevimpiä. Vaikka korkeakoulujen henkilöstön pätevyysvaatimukset on kirjattu lakeihin ja erilaisiin alakohtaisiin säädöksiin, suosikkijärjestelmät ovat yleisiä korkeakouluissa. Ruotsalaiset tutkijat kävivät julkisuuslakiin vedoten läpi nimityksien perusteita ja osoittivat sukulaisten ja muiden suosikkien saaneen arvioinneissa korkeampia pisteitä kuin muut samanlaisen pätevyyden omanneet hakijat. Tällaiset korkeakoulujen toimintaan sisäänrakentuneet hienovaraiset suosikkijärjestelmät voidaan todeta, jos rekrytointi- ja ylenemiskäytäntöjen perusteet ovat julkisia. (s. 186-188)

Rahoituksen vilpillinen hankinta ja käyttö 

Sivuilla 112-113 esitellään esimerkkejä rahoituksen väärinkäytöstä korkeakouluissa (on esimerkiksi kirjattu haamuopiskelijoita, laskutettu keksittyjä kuluja tai johtajien omien matkojen kuluja). Kun korkeakoulun jokaisella yksiköllä on oma budjettinsa, rahoituksen käytön valvonta on vaikeaa. Etenkin verkossa tapahtuva opiskelu on mahdollistanut uudenlaiset rahoituksen käytön vilpit. Petoksista ei keskustella: 43 prosenttia brittiyliopistojen hallituksista ei ole käsitellyt erilaisten petosten ehkäisyä.

Vilpilliset opintosuoritukset

Korruptioraportin  mukaan korkeakoulujärjestelmä on tuhoutunut silloin kun korruptoituminen on niin laajaa, että yksikään opiskelija ei ole siltä suojassa. Esimerkkejä korruptoituneista käytännöistä ovat ostetut tutkinnot ja opintosuoritukset, joissa opiskelija joko maksaa tai sopii muutoin hylätyn suorituksen hyväksymisestä korkeakoulun kanssa. Korruptioksi luetaan myös arvosanan "ostaminen" seksuaalisilla palveluilla. Tällaiset käytännöt rapauttavat luottamusta korkeakoulussa suoritettujen tutkintojen pätevyyteen.

Akateeminen vilppi


Korkeakoulujen maineen perustana on akateeminen integriteetti. Se tarkoittaa korkeakoulutuksen perusarvoja, joita ovat rehellisyys, luottamus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Jos arvoja ei ole omaksuttu eikä toimintaa arvioida, vilpilliset opintosuoritukset ja henkilöstön vilpillinen toiminta voivat jäädä huomaamatta. Jos korkeakoulu ei arvioi riskejä eikä puutu vilppiin, korkeakoulun maine voi olla menetetty. Opiskelijoilta kysyttäessä on todettu, että opiskelijat kyllä osaavat välttää vilppiä, jos heillä on riittävästi ymmärrettävää tietoa käytettävissään. Tällä perusteella monet korkeakoulut ovat laatineet selkeät kuvaukset ja ohjeet hyvästä tutkimuksen ja kirjoittamisen käytännöstä. (s. 171-177)


Plagiointi(skandaali)

Vuonna 2003 paljastui, että 15 malesialaista MBA-opiskelijaa Newcastlen yliopistossa Australiassa olivat saaneet hyvät arvosanat plagioiduista kirjallisista tehtävistä. Tehtäviä tarkastanut opettaja oli hylännyt tehtävä plagioinnin vuoksi, mutta yliopiston hallinnon toimesta opiskelijoiden tehtäville määrättiin uusi tarkastaja, joka hyväksyi ne. Kun plagioinnin peittely paljastui, se ei uhannut pelkästään Newcastlen yliopiston mainetta vaan koko Australian laajaa koulutusvientiä ja sen luotettavuutta (koulutusvienti on miljardien mittasuhteissa liikkuvaa liiketoimintaa). Lopulta mediaskandaalin jälkeen kaksi yliopiston johtajaa erotettiin ja koko yliopiston eettinen ohjeisto uusittiin. Kyseisen yliopiston (rehelliset) opiskelijat olivat pettyneitä. Plagioinnin peittelyn paljastuttua heidän kyseisestä yliopistosta saamansa tutkinnon arvo heikkeni työnantajien silmissä. (Uutisointia aiheesta esim. täällä.)

*****

Koulutuksen korruptioraportissa on paljon mielenkiintoista ja mietittävää asiaa koulutuksen laadusta kiinnostuneille. Suosittelen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti