1.9.2013

Kirjoittajapalveluista

Korkeakouluopintoihin kuuluu koulutusalasta ja -ohjelmasta riippuen enemmän tai vähemmän itsenäisesti kirjoitettavia tehtäviä. Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu myös opinnäytetyö. Maailmalla opintojen laadusta kiinnostuneita on jo useita vuosia huolestuttanut se, että eritasoisia kirjoituksia esseestä väitöskirjaan saakka voi ostaa valmiina erilaisista kirjoittajapalveluista. Palveluista on vakiintunut nimitys Paper Mill, ja englanninkielisiä palveluja on runsaasti. Olen aiemmin täällä blogissa kirjoittanut muutamasta palvelusta, esimerkiksi kirjoituksessa Osta essee, osta opinnäytetyö! vuonna 2009. Tuolloin esittelemäni palvelun linkki toimii vieläkin, ja palvelusta voi edelleen tilata kirjoituksia. Vilpillistä opiskelua Britanniassa -kirjoituksessani esitelty yksi vilpin muoto on ilmaistu näin: "ostoksilla käynti eli valmiiden tehtävien ja opinnäytetöiden ostaminen "paperitehtaista" (paper-mills, internet-based essay-writing companies)." 

Valitut Palat julkaisi tammikuun 2013 numerossa (sivut 110-117) artikkelin, joka ilmestyi alunperin lehdessä The Chronicle of Higher Education marraskuussa 2010. Tulin itsekin hankkineeksi viime syksynä käännös- ja julkaisuluvan tälle Ed Danten kirjoittamalle artikkelille, joka Valittujen Palojen mukaan on Chronicle -lehden luetuin artikkeli ja "jokaisen korkeakoulutuksen laadusta kiinnostuneen tulisi lukea se". Alkuperäinen artikkeli on nimeltään The Shadow Scholar, suomeksi se ilmestyi otsikolla Sijaisopiskelija paljastaa. Ed Dante on on pseudonyymi. Kirjoittaja kertoo työstään haamukirjoittajana, hän siis kirjoittaa työnään eri alojen opiskelijoille tilauksesta tehtäviä, esseitä, tutkielmia. Artikkelin sisältöön johdatellaan näin:
"Maksusta esseitä ja tutkielmia tehtaileva haamukirjoittaja kertoo, kuinka tuhannet yhdysvaltalaisopiskelijat huijaavat - ja miksi."
Ed Dante työskentelee verkossa toimivassa yrityksessä ja kirjoittaa 20-40 sivua tekstiä päivässä. Tilauksesta hän on tehtaillut tekstejä seuraaville aloille: kognitiivinen psykologia, sosiologia, kansainväliset suhteet, matkailuala, liiketoiminta, laskentatoimi, historia, elokuvantutkimus, farmakologia, teologia, urheilujohtaminen, merenkäynnin turvallisuus, kestävä kehitys, kunnallissektorin budjetointi, filosofia, etiikka, postmoderni arkkitehtuuri, antropolologia, julkishallinto. Artikkelissa voi tutustua kirjeenvaihtoon, jota haamukirjoittaja käy yhden kauppatieteen opiskelijan kanssa. Erityismaininnan artikkelissa saavat sairaanhoitajaopiskelijat:
"Sairaanhoitajienkaan puolesta ei kannata olla huolissaan. Elämämme on osaavissa käsissä, tosin sellaisissa, jotka eivät osaa kirjoittaa piirun vertaa. Sairaanhoitajaopiskelijat muodostavat yhden suurimmista asiakasryhmistä. Olen kirjoittanut potilaskohtaisia hoitosuunnitelmia, sairaanhoidon eettistä puolta käsitteleviä kirjoitelmia sekä esseitä siitä, miksi sairaanhoitajaharjoittelijat ovat tiennäyttäjiä kohti lääketieteen tulevaisuutta. Olen jopa kirjoittanut lääkehoitosuunnitelmia potilaille, joiden toivon olevan kuvitteellisia."
Toinen opiskelijaryhmä, jonka Ed Dante nostaa esille, ovat opettajaopiskelijat: "Sanoisin kuitenkin, että kasvatusala on pahin". Ed Danten huoli opiskelumoraalista ja pettymys huijaaviin opiskelijoihin tiivistyy, kun hän kertoo tehneensä esseitä kouluhallinnon opiskelijoille ja opinnäytetöitä rehtoreiksi aikoville.

Työssään Ed Dante hyödyntää internetin kautta avautuvia mahdollisuuksia lukea alkuperäistekstejä, ja pienikin osa tekstiä riittää. Google Scholar on hyödyllinen ja Wikipedia "ensimmäinen pysähdyspaikka".
"Tietenkin tämän kaltaisten aineistojen paikkansapitävyys täytyy varmistaa, mutta ne ovat tarjonneet minulle intensiivikurssin satoihin aihepiireihin."
"Jos löydän yhdenkin sivun jostain tietystä testistä, saan kyhättyä siitä jotakin sanottavaa tutkielmaan."
"Ei ole mahdotonta kirjoittaa 75-sivuista tutkielmaa kahdessa päivässä. Se on ainoastaan kurjaa. Kun pääsen vauhtiin voin suoltaa neljästä viiteen sivua tekstiä tunnissa."
"En ole käynyt kirjastossa kertaakaan tämän työn aloittamisen jälkeen. Amazon tarjoaa ilmaisnäytteitä melko anteliaasti."
"Kerättyäni lähteitä poimin niistä hyödyllisiä lainauksia ja ripottelen niitä tutkielman eri osoihin."

***


Tapahtuuko tällaista haamukirjoittamista Suomessa? Suomen kielellä asiasta ei oikein löydy julkista keskustelua, vaikka opettajien keskuudessa asiasta puhutaan. Korkeakouluissa opiskelijoiden tekstejä työkseen ohjaavat ja arvioivat opettajat saavat eteensä hyvin eritasoisia tekstejä. Heikkojen tekstien esittäjiä ohjataan parempaan kirjoittamiseen: ohjaaja ohjaa, yliopistoissa moneen koulutusohjelmaan kuuluu pakollinen tieteellisen kirjoittamisen kurssi, ammattikorkeakouluissa äidinkielen opettajat ohjaavat henkilökohtaisestikin kirjoittamista. Ja joskus opiskelijan tekstissä tapahtuu yllättävän nopeaa edistymistä.

Kirjoituspalveluja on saatavissa Suomessakin, niitä voi hakea netistä vaikkapa hakusanalla "kirjoittajapalvelu" tai "kirjoituspalvelu".
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti